Verzorgende-IG stage

Een belangrijk deel van het leren in het middelbaar beroepsonderwijs vindt plaats tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV), ook wel stage genoemd. In deze periode zal u de opgedane kennis en vaardigheden toe passen op uw eigen stage- of praktijkplek onder begeleiding van een ervaren praktijkbegeleider. Ook werkt u in deze periode alle opdrachten uit de beroepsprestaties uit, waarbij u door uw praktijkbeoordelaar wordt beoordeeld op de uitvoering daarvan. Aan het eind van uw stage heeft u samen met uw praktijkbeoordelaar en de assessor van de NHA het assessmentgesprek.

Bij Verzorgende-IG heeft een uren-criterium van 200 uur. Helpende Zorg & Welzijn heeft een uren-criterium van 100 uur. Verpleegkundige MBO 4 heeft een uren-criterium van 24 uur per week gedurende heel de opleiding. U kunt zelf een SBB erkend leerbedrijf zoeken die u als stage- of praktijkplek gaat gebruiken. Mocht dit niet lukken, dan is het mogelijk om tegen betaling een stage via Stichting ThuisPoli te lopen.

De kosten voor deze stage bedragen € 1250,00. Indien u via Stichting ThuisPoli stage loopt, loopt u 300 uur stage.

Voor meer informatie bel 070 - 205 9191