Examenrooster Medivus Periode 2019/2020

LET OP! Het examenrooster is uitsluitend voor studenten die deelnemen aan Blok 3.

Beste Examenkandidaat,
Graag nodigen wij jou uit voor de examens via het Medivus examen boekingssysteem.

Lees de bijgevoegde instructie van het planningssysteem goed door.

Hier lees je hoe je jezelf kunt inplannen:

Herexamens

Op het ontvangen resultatenoverzicht zie je welke examens je moet herkansen. De planning van de herexamens staan in de laatste kolom van de tabel Examenweken. Je kunt je via de registreer buttons inplannen tot en met 14 dagen tevoren. Aan het doen van herexamen zijn altijd extra kosten van € 50,00 per herkansing verbonden.

Inschrijven

Kies bij het inschrijven voor de juiste examencategorie: ´examen´ is voor een gewoon examen. ´herexamen´ is als je moet herkansen. Aan het doen van herexamen zijn altijd extra kosten verbonden, betaling is altijd vooraf.

Studenten die ondanks deze duidelijke uitleg voor de categorie ´examen´ kiezen terwijl je een herexamen had moeten doen, noodzaken ons om voor het omzetten naar herexamen € 50,- extra administratiekosten in rekening te brengen. Ook dubbele boekingen worden volledig in rekening gebracht.

Regels herexamen

Wij willen je wijzen op een aantal regels die tijdens de examenweken van toepassing zijn. Deze regels kun je terugvinden in het Toets- en Examenreglement: Toets- en examenreglement

Lees voordat je je aanmeld altijd eerst of je voldoet aan de voorwaarden om te voorkomen dat je ondanks je harde studeren wordt uitgesloten voor een examen. Deze regels worden strikt opgevolgd door onze medewerkers, uitzonderingen worden niet gemaakt.

Samenvatting regels examen en herexamen

  • Zorg ervoor dat je tenminste 15 minuten voor aanvang van het examen bent aangemeld bij de receptie (houdt rekening met vertragingen zoals files etc.);
  • Neem een geldig identiteitsbewijs mee (dus geen kopie);
  • Mocht je niet in de gelegenheid zijn om je examen te maken, annuleer dan tijdig (minimaal 48 uur) via het boekingssysteem.
  • Betalingen voor je studiegeld of herexamen moeten ruim vooraf zijn overgemaakt.

Examenopdrachten mondelinge examens

Voor de mondelinge examens ontvang je twee weken voor de aanvang van de examens je examenopdrachten. De vakken zijn Nederlands, Engels (indien van toepassing) en Loopbaan.

Wijziging planning

Het examenbureau behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen indien nodig. Bijvoorbeeld bij het uitvallen van examinatoren of andere omstandigheden. In dat geval doen wij ons uiterste best om liefst in dezelfde week Derhalve adviseren wij om de examenweek, zo mogelijk, volledig vrij te houden.

Vragen?

In de OER (Onderwijs en Examenreglement) vind je alle nodige informatie over de examenvakken en het cijfer niveau. Je kunt de OER terugvinden op deze website op de downloads pagina

Twee weken voor het examen organiseren wij een Examen informatiebijeenkomst in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst heb je de gelegenheid om vragen te stellen.

Het Medivus team wenst je heel veel succes met je examens!