Veel gestelde vragen

Hieronder vind je antwoorden op de meeste vragen. Kom je er echt niet uit? Stuur dan je vraag per e-mail naar cursist@medivus.nl

Aanmelding en toelating

Je valt onder de wet VSV als je tussen de 18 en 23 jaar bent en geen startkwalificatie behaald hebt. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo 2, havo- of vwo-niveau.

De derde leerweg heeft geen verplichte uren-norm zoals die wel bij BBL opleidingen van toepassing is. Dit betekent dat de opleider zelf kan bepalen hoeveel onderwijsuren nodig zijn om diplomagericht op te leiden. Ook bij de derde leerweg is een landelijk erkend MBO diploma het uitgangspunt. De opleiding voldoet aan alle wettelijke eisen. Het diploma heeft dezelfde waarde als een diploma via de BBL variant. Vakmensen met ervaring hebben vaak een specifieke opleidingsbehoefte. De derde leerweg geeft de mogelijkheid een opleiding daadwerkelijk op maat te ontwikkelen waarbij het tijdspad en het aantal scholingsuren op de doelgroep wordt afgestemd. De subsidie praktijkleren is bij de derde leerweg niet van toepassing.

De Go

Om in aamerking te komen voor het GO gesprek dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Al je toetsen heb je behaald. Al je BPV opdrachten zijn afgetekend en voorzien van feedback. Op het moment dat je aan alle voorwaarden voldoet vraag je een GO aan per e-mail via studiecoach@medivus.nl. Er zijn meerdere Go momenten in het jaar. Een overzicht hiervan zie je op https://www.medivus.nl/downloads/.

Om in aanmerking te komen voor het GO gesprek dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Al je toetsen heb je behaald. Al je BPV opdrachten zijn afgetekend en voorzien van feedback. Op het moment dat je aan alle voorwaarden voldoet vraag je een GO aan per e-mail via studiecoach@medivus.nl. Er zijn meerdere Go momenten in het jaar. Een overzicht hiervan zie je op https://www.medivus.nl/downloads/.

Om in aanmerking te komen voor het GO gesprek dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Al je toetsen heb je behaald. Al je BPV opdrachten zijn afgetekend en voorzien van feedback. Op het moment dat je aan alle voorwaarden voldoet vraag je een GO aan per e-mail via studiecoach@medivus.nl. Er zijn meerdere Go momenten in het jaar. Een overzicht hiervan zie je op https://www.medivus.nl/downloads/.

Om in aanmerking te komen voor het GO gesprek dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Al je toetsen heb je behaald. Al je BPV opdrachten zijn afgetekend en voorzien van feedback. Op het moment dat je aan alle voorwaarden voldoet vraag je een GO aan per e-mail via studiecoach@medivus.nl. Er zijn meerdere Go momenten in het jaar. Een overzicht hiervan zie je op https://www.medivus.nl/downloads/.

Betalingen

In je onderwijsovereenkomst staat de duur van je opleiding. Indien je nog niet klaar ben met je opleiding krijg je één keer een kosteloze verlenging, van de helft van je opleidingsduur. Hiervoor krijg je een addendum. Daarna heb je de mogelijkheid om maximaal twee keer te verlengen. De kosten hiervan zijn €399,- per 6 maanden.

Als je stopt met je opleiding voordat je de opleiding hebt afgerond heb je soms recht op teruggave van je geld afhankelijk wanneer je stopt. Stop je aan het begin of halverwege dan krijg je het geld terug van de periode dat je nog geen les hebt gehad. Het inschrijf geld krijg je niet retour. Mocht blijken dat je niet toelaatbaar bent krijgt u de € 399,00 terug. Als je zelf binnen 2 maanden na aanmelding, besluit niet met de opleiding te beginnen krijg je € 199,00 terug.

Lessen en onderwijs

Bij de Verzorgende IG verkorte opleiding is er geen urennorm, wij adviseren 300 uur. Verzorgende IG BBL 1220 (elk jaar minimaal 610). MBO V (BBL) 2300 uur.

Dat is mogelijk. Vanaf het schooljaar 2020/2021 is dit echter niet meer van toepassing omdat alle profieldelen worden samen gevoegd.

Je moet alle C-opdrachten maken die bij jouw opleiding horen.

Voor de opleiding Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn moet je keuzedelen met een totaal van 480 SBU maken. Voor de opleiding Verzorgende IG moet je keuzedelen van 720 SBU maken. Voor de opleiding MBO-Verpleegkunde moet je keuzedelen van 960 uur maken. Dit zijn gemiddeld 2 tot 3 keuzedelen. Wij hebben de keuzedelen verdeeld in verschillende pakketten. In de eerste periode van je opleiding kies je een keuzedelenpakket.

Op de site van DigiBiB kun je een account aanmaken. De licentie kost €40,– per jaar indien je wil beschikken over de oefenopdrachten. De examenopdrachten zijn gratis.

Je mag je opleiding één keer kosteloos verlengen met een half jaar. Daarna betaal je elk half jaar verlengingskosten. De kosten hiervan staan op onze prijslijst en kun je vinden onder www.medivus.nl/downloads

Hulp tijdens de opleiding

De opdrachten die je moet doen voor blok 2 staan niet vast. In overleg met je praktijkbegeleider maak je afspraken over de te maken oefen-opdrachten als voorbereiding voor je examen. Dit is afhankelijk van jouw werkervaring. In de blok 2 lessen heeft de docent je geadviseerd om alle C-opdrachten in de praktijk te laten voorzien van feedback. Daarvoor gebruik je de feedbackformulieren uit de DigiBiB. Als je alle C-opdrachten naar behoren hebt geoefend, ben je voorbereid voor je examen. Het skilss-aftekenboekje is een bijlage van opdracht 5B in de DigiBiB.

Alle keuzedelen

Medivus werkt op basis van een duurzaam maatschappelijk printbeleid. Wij stimuleren zo veel mogelijk digitaal te werken. Wil je echter iets kopiëren of uit laten printen dan is dat mogelijk tegen kosten.

Je kan documenten, zoals POK’s en OOK’s etc. inleveren bij de receptie. Dit kan in Amsterdam ook op dagen dat er les wordt gegeven. Daarnaast kan je het ook per post gratis opsturen of duidelijk ingescand versturen naar cursist@medivus.nl

Controleer altijd of alles volledig is ingevuld, anders kunnen wij het niet verwerken in het systeem.

Wij werken met een heel team van studiecoaches. Dagelijks zijn de studiecoaches aanwezig om jouw vragen te beantwoorden en om jou te helpen met je studie. De studiecoaches zijn te bereiken per e-mail en reageren binnen 3 werkdagen op jouw vraag.

Let op: Onze kantoren zijn niet continu bemand. Wil je langs komen, dan kan dit op afspraak. Stuur een e-mail naar studiecoach@medivus.nl voor het maken van een afspraak.

Wij werken met een heel team van studiecoaches. Dagelijks zijn de studiecoaches aanwezig om jouw vragen te beantwoorden en om jou te helpen met je studie. De studiecoaches zijn te bereiken per e-mail en reageren binnen 3 werkdagen op jouw vraag.

Let op: Onze kantoren zijn niet continu bemand. Wil je langs komen, dan kan dit op afspraak. Stuur een e-mail naar studiecoach@medivus.nl voor het maken van een afspraak.

Toetsen en examens

Je kan zelf bepalen hoeveel toetsen je op één dag maakt, rekeninghoudend met het aanbod in het toetsrooster.

Je hebt recht op toetsinzage indien je binnen drie weken na ontvangst van je cijfer een verzoek indient tot inzage. Dit verzoek kun je mailen naar cursist@medivus.nl

Zodra je je inlogcodes hebt ontvangen kan je je aanmelden via het toetsrooster op de website van Medivus.

De toetsuitslagen zijn bij de opleiding HZW 2 jaar geldig, bij de opleiding VIG 3 jaar geldig en bij de opleiding VPK 4 jaar geldig.

Om toetsen in te kunnen plannen heb je login gegevens nodig. Toetsen kun je zelf inplannen via het toetsrooster. Je login gegevens ontvang je per e-mail op het moment dat we het onderwijsovereenkomst ondertekend en volledig ingevuld hebben ontvangen.

Om te leren van je fouten is het mogelijk om een gemaakte toets in te zien. Dit noemen we een toetsinzage. Het aanvragen van een toetsinzage doe je per e-mail aan cursist@medivus.nl

Examens inplannen doe je zelf via onze website. Voorwaarde is wel dat je eerst een GO hebt behaald! Behalve een instructie hebben we ook een overzicht van alle examenweken per jaar.

Let op: Ingeplande examens zonder dat een Go is afgegeven worden geannuleerd. De kosten die wij hiervoor maken worden in rekening gebracht.

Examens inplannen doe je zelf via onze website. Voorwaarde is wel dat je eerst een GO hebt gehad! Behalve een instructie hebben we ook een overzicht van alle examenweken per jaar.

Let op: Ingeplande examens zonder dat een Go is afgegeven worden geannuleerd. De kosten die wij hiervoor maken worden in rekening gebracht.

In de kwalificerende fase is er sprake van 3 soorten examens. Te weten de beroepsgerichte examens, keuzedelen examens en generieke examens. Voordat je examens gaat maken is er een les waarin we je hier verder uitleg over geven. Deze les is verplicht en is op de dag van de GO. (zie: medivus.nl/downloads/)

Diplomering

Vrijstellingen vraag je aan via het aanvraagformulier vrijstellingen. Zie link naar formulier en voorwaarden. Je hebt vrijstellingen voor de ontwikkelingsgerichte fase en vrijstellingen voor de examinerende fase. (zie: medivus.nl/downloads/

Wij zijn tijdens werkdagen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag bereikbaar per e-mail. Binnen 2 werkdagen ontvang je een antwoord.
Van 14:00 tot 16:00 uur zijn wij bereikbaar via de chat. Via onze website opent tijdens deze tijden automatisch een chatfunctie.

Wil je liever iemand spreken, dan is het mogelijk om een terugbel verzoek in te dienen via het contactformulier.

    Deze website is beschermd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.