Intercollegiale Toetsing voor Wijkverpleegkundigen

“De verantwoordelijkheid van de wijkverpleegkundige is niet beperkt tot een enkel aspect zoals indiceren, maar omvat het gehele verpleegkundige zorgproces, dat de wijkverpleegkundige onderbouwd en transparant doorloopt. Vanaf 2015 heeft de wijkverpleegkundige zich hier (weer) in bekwaamd en de beroepsgroep ontwikkelt zich op dit gebied steeds verder door onderwijs en intercollegiaal toetsen” (Expertisegebied wijkverpleegkundige)”.


Tijdens een intercollegiale toetsingssessie wordt het individueel handelen van een wijkverpleegkundige besproken en getoetst aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Hij of zij wordt zo gedwongen om na te denken over zijn of haar handelen en om gemaakte keuzes te onderbouwen.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht een zorgverlener om minimaal 1 keer per jaar te reflecteren met beroepsgenoten. Zorgverzekeraars hebben deze voorwaarde daarom opgenomen in hun inkoopeisen. Het dient een overleg te zijn met knelpunten en/of leerpunten waarbij men van elkaar leert en waarvan een verslag wordt gemaakt. Intercollegiale toetsing is zo’n reflectie moment. 
 
Binnenkort start Medivus met het aanbieden van deze training. De exacte startdata volgt nog.

De training is bedoeld voor wijkverpleegkundigen, die zich bezighouden met indiceren en organiseren van verpleging en thuiszorg. De lessen vinden klassikaal plaats op ons hoofdkantoor in Rijswijk met een select gezelschap van maximaal 8 studenten.

De training bestaat uit 3 lessen à 3 uur per bijeenkomst en levert in totaal 2 accreditatiepunten en 8 ODA punten op in het kwaliteitsregister.

De training wordt verzorgd door trainers met ruime praktijkervaring als wijkverpleegkundige.

Deelname aan de training kost € 499,- excl. BTW

Waarom kiezen voor Medivus?

Zoals je hebt gelezen, biedt een training bij Medivus een flink aantal voordelen. De belangrijkste zijn:

  • Beste kwaliteit, hoog slagingspercentage en de laagste prijs.
  • Trainingen die aansluiten op de praktijk.
  • Intensieve begeleiding en ondersteuning bij het behalen van je diploma.

Meer informatie

Wil je nog meer weten?
Bel dan met: 085-1306500 of mail naar mijn@medivus.nl