MBO Verpleegkunde - BBL

Vertaal jouw passie naar een erkend diploma

Werk jij als Verzorgende IG en wil je de stap maken naar Verpleegkundige?  Medivus biedt jou een flexibele en snelle weg naar het diploma MBO Verpleegkunde (niveau 4).

Behaal jouw diploma MBO Verpleegkunde in korte tijd

Het diploma MBO Verpleegkunde (niveau 4) biedt jou meer perspectieven, meer uitdagingen en meer invloed op het zorgproces. Het werk wordt boeiender en veelzijdiger. Je leert breder te kijken en dieper op de materie in te gaan.

Als Verzorgende IG kun je bij Medivus eenvoudig instromen in de verkorte opleiding MBO Verpleegkunde. Je erkende diploma behaal je dan op een flexibele en snelle manier.

Wekelijks instromen

Waar bij andere opleiders enkele startdata verspreid over het jaar liggen, biedt Medivus je de mogelijkheid om wekelijks in te stromen.

Uitstroomrichtingen van de opleiding MBO Verpleegkundige

Als je kiest voor de opleiding MBO Verpleegkunde heb je de keuze uit de volgende uitstroomrichtingen:

Wat ga je leren en kun jij straks?

Na de opleiding MBO Verpleegkundige kun je aan het werk met zorgvragers die centraal staan in jouw uitstroomrichting (zie boven). Je ondersteunt en verpleegt deze zorgvragers in een team of als zelfstandige.

Tijdens je opleiding bij Medivus word je door betrokken docenten bekendgemaakt met vrijwel alle aspecten rondom de verpleging van zorgvragers. Je kunt daarbij denken aan:

 • Opstellen, coördineren, uitvoeren en evalueren van het verpleegplan.
 • Toedienen van medicatie en uitvoeren van verpleegtechnische handelingen.
 • Observeren en controleren van de gezondheid; waarbij je doortastend optreedt in onvoorziene situaties.
 • Ondersteunen bij de dagelijkse activiteiten zoals persoonlijke verzorging.
 • Begeleiden bij zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.
 • Verstrekken van informatie en advies aan zorg­vragers en mantelzorgers
 • Ondersteunen van zorgvragers bij emoties zoals pijn, angst en rouw.

Kom naar de informatiebijeenkomst

Medivus organiseert regelmatig vrijblijvende informatiebijeenkomsten over haar opleidingen. Klik hier voor data en locaties.

Aanmelden mag, maar is niet per se nodig. Je kunt gewoon binnenlopen.

Niveau

De opleiding MBO Verpleegkunde is een mbo-opleiding op niveau 4.

Studievorm

De opleiding is een combinatie van klassikale lessen en thuisstudie.

Opleidingsvorm BBL

Medivus biedt de opleiding MBO Verpleegkunde aan op basis van de opleidingsvorm BBL. Maar wat is BBL?

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg; oftewel werken terwijl je leert en leren terwijl je werkt.

Bij BBL-opleidingen is er een wettelijk criterium qua les- en stage-uren. Hierdoor is het een opleidingsvorm die zeer geschikt is voor mensen die meer begeleiding nodig hebben.

Voor werkgevers bieden BBL-opleidingen meer subsidiemogelijkheden.

Om te kunnen starten met de opleiding MBO Verpleegkunde, stelt Medivus de volgende eisen:

 • Je beschikt over een diploma Verzorgende IG of een aanverwant diploma.
 • Je bent minimaal 18 jaar.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Na de opleiding MBO Verpleegkunde (niveau 4) kun je werken in de hierboven genoemde werkvelden, maar ook verder studeren. Aansluitend kun je bijvoorbeeld ook studeren voor HBO-V.

Docenten

Vakbekwame docenten met gedegen kennis van de praktijk verzorgen bij Medivus de lessen. Zij zijn zelf ook in de zorg werkzaam, hierdoor zijn de lessen altijd levendig en actueel.

Met uitzondering van gastdocenten heb je tijdens de opleiding twee vaste docenten.

Studiecoaches

Voor een soepele en snelle voortgang richting jouw diploma werkt Medivus met studiecoaches. Samen met je persoonlijke studiecoach stel je jouw ideale opleidingstraject samen.

De taken van de studiecoaches zijn:

 • Het begeleiden van jouw voortgang wat betreft de oefenopdrachten en theorietoetsen.
 • Het monitoren van jouw stage-uren en de invulling van jouw rol binnen de stageperiode.
 • Het onderhouden van het contact met de praktijkopleider van jouw stagebiedende organisatie.
 • Het informeren over de examen­opdrachten aan de stage­biedende organisatie.

Extra ondersteuning

Om jouw slagingskans te vergroten kun je bij Medivus extra ondersteuning krijgen bij Verpleeg­kundig rekenen en/of Nederlands.

Oefendagen

De verpleegtechnische handelingen kunnen geoefend worden tijdens de Uitleg- en ondersteuningslessen. Gespecialiseerde praktijkdocenten leren je de fijne kneepjes van het vak, zodat je bekwaam de praktijk in gaat.

Studieduur

De opleidingen MBO Verpleegkunde (niveau 4) zijn bij Medivus in 24 maanden af te ronden; dit is echter geen verplichting. De duur van de opleiding is dan ook bij Medivus op diverse manieren te beïnvloeden.

Hoe beïnvloed jij jouw studieduur?

 • Door jouw opleidingstraject samen met je persoon­lijke studiecoach te plannen. Hierdoor sluit het ­traject het beste aan bij jouw levensstijl.
 • Door lessen op een eerdere of latere datum op andere les­locaties te volgen.
 • Door in een kortere (of langere) tijd te voldoen aan je urenplicht.

Studiebelasting

Wanneer je een verkorte opleiding volgt op basis van de opleidingsvorm BBL, is er een verplicht aantal uren les die je moet volgen. Dit geldt ook voor je stage-uren.

Houd per week rekening met de volgende gemiddelden:

 • Een à twee dagen les op school.
 • Een à twee dagen studeer je thuis.
 • Een à twee dagen leer je in de praktijk (stage).

Wanneer je een BBL-opleiding volgt, is er een verplicht aantal uren les die je moet volgen. Naast de stage-uren zijn dit voor de opleiding MBO Verpleegkunde – BBL:

 • 775 of 1.535 docentgebonden lesuren*;
 • 40 studiecoach-uren.

*Afhankelijk van eerder behaald diploma Verzorgende IG.

Startbijeenkomst

Jouw opleiding Verzorgende IG bij Medivus begint met een informatieve startbijeenkomt. We leggen je dan uit hoe de opleiding is opgebouwd en wat je zoal kunt verwachten. Uiteraard worden er ook tips en adviezen gegeven voor een geslaagde opleiding.

Thema’s

De opleiding MBO Verpleegkunde is verdeeld in thema’s. Ieder thema heeft aparte boeken, opdrachten, toetsen en kwalificerende beroepsprestaties. Ook worden er relevante zaken van niveau 3 herhaald.

De lessen worden per thema gegeven. Er wordt pas naar een nieuw thema gegaan als de vorige compleet is afgerond.

Opbouw in eenheden

De opleiding MBO Verpleegkunde is opgebouwd in zes eenheden van tien lesweken.

– Eenheid 1: Het plannen en coördineren van zorg

In deze eenheid komen thema’s rondom het verpleegkundig proces aan bod.

Dit proces wordt duidelijk gemaakt aan de hand van zorgvragers met (dreigende) gezondheidsproblemen.

Om deze gezondheidsproblemen te kunnen herkennen wordt er ook lesgegeven over anatomie, fysiologie en pathologie.

– Eenheid 2: Voorlichting, advies en instructie

Als verpleegkundige geef je voorlichting, advies en instructie in vele situaties.

In deze eenheid worden deze technieken toegepast in situaties waarin zorgvragers pijn hebben, oncologische zorg of palliatieve zorg ontvangen.

Ook hier wordt lesgegeven over anatomie, fysiologie en pathologie.

– Eenheid 3: Verpleegtechnisch handelen

In deze eenheid komen thema’s rondom wetgeving in de zorg, medicatie, verpleegkundig rekenen en het oefenen van het handelen aan bod.

– Eenheid 4: Klinisch redeneren bij het verlenen van somatische zorg

In deze eenheid komen thema’s rondom het observeren van de gezondheid en het verlenen van verpleegkundige zorg aan bod.

Binnen deze eenheid is er ook aandacht voor de profieldelen VVT en ziekenhuis.

– Eenheid 5: Klinisch redeneren bij het verlenen van psychogeriatrische en psychiatrische zorg

In deze eenheid komen thema’s rondom het begeleiden van zorgvragers met verschillende zorgvragen aan bod. Binnen deze eenheid is er ook aandacht voor de profieldelen GHZ en GGZ.

– Eenheid 6: Kwaliteitszorg, deskundigheidsbevordering en het begeleiden van stagiaires

In deze eenheid komen diverse thema’s rondom deze onderwerpen aan bod. Het is bijvoorbeeld mogelijk om assessorentraining te volgen in deze eenheid.

Profieldelen

Profieldelen zijn per uitstroomrichting verschillend en bestaan uit taken passend bij de gekozen richting. Hierin zit dan ook het verschil tussen de uitstroom­richtingen binnen de opleiding MBO Verpleegkunde.

Keuzedelen

Keuzedelen (vastgesteld door de SBB) zijn interessante onderwerpen waarin je je kunt verdiepen of verbreden binnen jouw werk. Voor een naadloze aansluiting met de praktijk beschikt Medivus over diverse keuzedelen.

Je kunt zelf een selectie maken van de te volgen keuzedelen. Aan het begin van je opleiding ontvang je hierover alle praktische informatie.

De keuzedelen voor de MBO Verpleegkunde bij Medivus zijn:

 • Wijkgericht werken – K0186
 • Ondernemend gedrag – K0072
 • Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) – K0067
 • Expressief talent – K0152
 • Gezonde leefstijl – K0219
 • Verdiepend blijvend fit, veilig en gezond werken – K0517
 • Complementaire zorg – K0507
 • Zorginnovaties en technologie – K0138
 • Inspelen op innovaties – K0226
 • Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg – K0148
 • Eerstelijns- en ketenzorg – K0287

Leren in de praktijk

Een belangrijk deel van het leren in het mbo vindt plaats tijdens de stage; de zogenaamde Beroepspraktijkvorming (BPV). Je past je opgedane kennis en vaardigheden toe in de praktijk en leert wat er allemaal bij het vak Verpleegkundige komt kijken.

Op je stageplek word je begeleid door een ervaren praktijkopleider.

Verplicht aantal uren

Voor de MBO Verpleegkunde – BBL is er een verplicht aantal uren dat je stage moet lopen; namelijk 1.250 tot 2.300 uren. Dit zijn uren naast de eerder genoemde docentgebonden en studiecoach-uren. Je maakt met de stagebiedende organisatie verdere afspraken over de invulling.

Stageplek

Eisen stageplek

De stageplek dient een SBB-erkend leerbedrijf te zijn.

Stageplek en zzp

Ben jij zzp’er en werk je voor meerdere opdracht­gevers? Dan is er het risico dat je geen stabiele stage­situatie hebt. De verplichte SBB-erkenning is in dergelijke situaties niet altijd gegarandeerd. Medivus kan je helpen om dit probleem op te lossen.

Stageplek via Medivus?

Als het je niet lukt om een stageplek te vinden, kan je eventueel stagelopen bij een samenwerkingspartner van Medivus.

Examenonderdelen

Het examen MBO Verpleegkunde (niveau 4) bestaat uit:

 • Praktijkexamen tijdens je stage en op school.
 • Examens over de keuzedelen.
 • De landelijke examens Nederlands 3F, Rekenen 3F, Engels A2/B1, Loopbaan en Burgerschap.

Volwaardig erkend mbo-diploma

Na succesvolle afronding van je opleiding MBO Verpleegkunde ontvang je een officieel (crebo) mbo-diploma. Het diploma is wettelijk erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Beste prijs-kwaliteitsverhouding

Medivus is de opleider met de minst bijkomende kosten en werkt met een heldere prijs.
De kosten van de opleiding MBO Verpleegkunde (BBL) zijn dan ook bij Medivus inclusief: leermiddelen, readers, toetsen en examens.

 • Betaling in één keer:
€ 5.199,–
 • Betaling in 17 maandelijkse termijnen:
€ 5.499,–*

*Je betaalt de eerste maand € 399,– en daarna € 300,– per maand.

Bijkomende kosten

 • Boeken, circa:
€ 160,–**
 • Toegang tot de Digibib (per jaar):
€ 40,–
 • Herkansingen (toetsen en examens):
€ 100,–
 • Eventuele 1-op-1-lessen (per uur):
€ 75,–

**De boeken bestel je zelf en kun je eventueel ook tweedehands kopen.

Btw-vrij

Onderwijsdiensten zijn wettelijk vrijgesteld van btw.
De zorgopleidingen van Medivus zijn dan ook btw-vrij.

Medivus is een opleidingscentrum met een groeiend aantal locaties. Naar de actuele locaties.

Waarom kiezen voor Medivus?

Zoals je hebt gelezen, biedt studeren bij Medivus een flink aantal voordelen. De belangrijkste zijn:

 • Beste kwaliteit, hoog slagingspercentage en de laagste prijs.
 • Intensieve begeleiding en ondersteuning bij het behalen van je mbo-diploma.
 • Maandelijks instromen en de snelste route naar je diploma.

“Het slagingspercentage bij Medivus bedraagt circa 85%.”


Meer informatie

Wil je nog meer weten?
Bel dan met: (070) 205 91 91.

Informatiebijeenkomsten

Ook op de eerder genoemde vrijblijvende informatiebijeenkomsten krijg je meer informatie over de opleidingen van Medivus en kun je jouw vragen stellen. Klik hier voor data en locaties.

Aanmelden kan daar ook, maar hoeft niet. Je kunt ook gewoon binnenlopen. We zien je graag!


Aanmelden voor de opleidingen

Bovenaan volgende pagina’s kun je je direct aanmelden voor de opleiding. Ga naar: