Verzorgende IG - BBL

Help uw personeel aan een erkend diploma

>>Heb jij een goed inlevingsvermogen, sta je graag klaar voor anderen en is verzorgen jouw ding? Dan ben jij geknipt voor een baan in de zorg, bijvoorbeeld als Verzorgende IG.<<

Het werk van de Verzorgende IG

>>Een baan in de zorg als Verzorgende IG biedt garantie op duurzaam werk. Er er zijn allerlei banen met diverse soorten zorgvragers. U kunt denken aan ouderen, chronisch zieken, revaliderende mensen, zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen en mensen met verstandelijke en/of ­lichamelijke beperkingen.

Het werk is altijd erg boeiend en veelzijdig. Wil men in de zorg werken, dan is een erkend diploma een must.<<

Diploma Verzorgende IG BBL in korte tijd haalbaar

Medivus biedt personeel de mogelijkheid hun persoonlijke passies te vertalen naar een erkend diploma. Met de unieke aanpak vergroot Medivus hun slagingskans en >>positie op de arbeidsmarkt versterkt<<. Zo behaalt uw personeel hun diploma snel en voor de beste prijs.

Wekelijks instromen

Waar bij andere opleiders enkele startdata verspreid over het jaar liggen, biedt Medivus de mogelijkheid om wekelijks in te stromen.

Uitstroomrichtingen van de opleiding Verzorgende IG

Bij keuze voor de opleiding Verzorgende IG kan men kiezen uit de volgende uitstroomrichtingen:

Wat leert de student en kan hij/zij straks?

Na het voltooien van de opleiding Verzorgende IG kunnen de studenten aan het werk met zorgvragers die centraal staan in hun uitstroomrichting (zie boven). De zorg verlenen ze in een team of als zelfstandige.

Tijdens de opleiding bij Medivus worden zij door betrokken docenten bekendgemaakt met vrijwel alle aspecten rondom het werken in de zorg als Verzorgende IG. U kunt daarbij denken aan:

 • Helpen met het zorgplan opstellen, uitvoeren en evalueren.
 • Toedienen van medicatie en uitvoeren van lichte verpleegtechnische handelingen.
 • Ondersteunen bij de dagelijkse activiteiten zoals persoonlijke verzorging, huishouden en dagbesteding.
 • Verstrekken van informatie en advies aan zorg­vragers en mantelzorgers.
 • Observeren en controleren van de gezondheid waarbij zij doortastend optreden in onvoorziene situaties.
 • Ondersteunen van zorgvragers bij emoties zoals pijn, angst en rouw.

Kom naar de informatiebijeenkomst

Medivus organiseert regelmatig vrijblijvende informatiebijeenkomsten over haar opleidingen. Klik hier voor data en locaties.

Aanmelden mag, maar is niet per se nodig. U en uw personeel kunnen gewoon binnenlopen.

Niveau

De opleiding Verzorgende IG is een mbo-opleiding op niveau 3.

Studievorm

De opleiding is een combinatie van klassikale lessen en thuisstudie. De lessen worden overdag gegeven.

Opleidingsvorm BBL

Medivus biedt de opleiding Verzorgende IG onder andere aan op basis van de opleidingsvorm BBL. Maar wat is BBL?

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg; oftewel werken terwijl men leert en leren terwijl men werkt.

Bij BBL-opleidingen is er een wettelijk criterium qua les- en stage-uren. Hierdoor is het een opleidingsvorm die zeer geschikt is voor mensen die meer begeleiding nodig hebben.

Bovendien bieden BBL-opleidingen voor werkgevers meer subsidiemogelijkheden.

Om te kunnen starten met de opleiding Verzorgende IG, stelt Medivus de volgende eisen:

 • De student heeft tenminste een afgeronde opleiding op vmbo-tl, mavo of mbo-2.
 • De student is minimaal 18 jaar.
 • De student heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal.
 • De student heeft al enige ervaring in de zorg.

Na de opleiding Verzorgende IG kan men werken in de hierboven genoemde werkvelden, maar ook verder studeren. Zo kan men aansluitend MBO Verpleegkunde op niveau 4 volgen. Vanzelfsprekend krijgen zij dan vrijstellingen voor bepaalde vakken.

Wil iemand daarna nog verder studeren? Dan kan men zelfs doorstromen naar de opleiding hbo-v.

Docenten

Vakbekwame docenten met gedegen kennis van de praktijk verzorgen bij Medivus de lessen. Zij zijn zelf ook in de zorg werkzaam, hierdoor zijn de lessen altijd levendig en actueel.

Met uitzondering van gastdocenten zijn er tijdens de opleiding twee vaste docenten.

Studiecoaches

Voor een soepele en snelle voortgang richting het diploma werkt Medivus met studiecoaches. Samen met de persoonlijke studiecoach stelt de student zijn/haar ideale opleidingstraject samen.

De taken van de studiecoaches zijn:

 • Het begeleiden van de voortgang wat betreft de oefenopdrachten en theorietoetsen.
 • Het monitoren van de stage-uren en de invulling van de rol van de student binnen de stageperiode.
 • Het onderhouden van het contact met de praktijkopleider van de stagebiedende organisatie.
 • Het informeren over de examen­opdrachten aan de stage­biedende organisatie.

Extra ondersteuning

Om de slagingskans te vergroten kan men bij Medivus extra ondersteuning krijgen bij verpleeg­kundig rekenen en/of Nederlands.

Oefendagen (blok 2)

De verpleegtechnische handelingen kunnen geoefend worden tijdens de Uitleg- en ondersteuningslessen. De fijne kneepjes van het vak worden de studenten aangeleerd door gespecialiseerde praktijkdocenten. Zo gaan de studenten bekwaam de praktijk in.

Studieduur

De opleidingen Verzorgende IG via de BBL zijn bij Medivus in 24 maanden af te ronden; dit is echter geen verplichting. De duur van de opleiding is dan ook bij Medivus op diverse manieren te beïnvloeden.

Hoe is de studieduur te beïnvloeden?

 • Door het opleidingstraject samen met de persoon­lijke studiecoach te plannen. Hierdoor sluit het ­traject het beste aan bij het werk en de levensstijl van de student.
 • Door lessen op een eerdere of latere datum op andere les­locaties te volgen.
 • Door al te beschikken over veel kennis en vaardigheden is de opleiding in minder dan 10 maanden af te ronden.

Studiebelasting

Wanneer men een verkorte opleiding volgt op basis van de zogenaamde ‘BBL’, is er een verplicht aantal uren les die men dient te volgen. Dit geldt ook voor de stage-uren.

Per week dient men rekening met de volgende gemiddelden:

 •  Een á twee dagen les op school.
 •  Een á twee dagen thuis studeren.
 •  Een á twee dagen leren in de praktijk (stage).

Verplichte lesuren

Wanneer men een BBL-opleiding volgt, is er een verplicht aantal uren les die men moet volgen. Naast de stage-uren zijn dit voor de opleidingen Verzorgende IG – BBL per jaar:

 • 200 docentgebonden lesuren;
 • 40 studiecoach-uren.

Vrijstellingen

Onder specifieke voorwaarden zijn bepaalde vrijstellingen mogelijk.

Startbijeenkomst

De opleiding Verzorgende IG bij Medivus begint met een informatieve startbijeenkomt. We leggen dan uit hoe de opleiding is opgebouwd en wat men zoal kan verwachten. Uiteraard worden er ook tips en adviezen gegeven voor een geslaagde opleiding.

Opbouw in blokken

De opleidingen Verzorgende IG zijn opgebouwd in drie blokken.

Blok 1.  Theorie

 • Klassikaal les en thuisstudie.
 • Onderwerpen zijn onder andere:
  • verpleegtechnische handelingen;
  • persoonlijke zorg;
  • opstellen van een zorgplan.
 • Kennis van de theorie wordt getoetst.
 • Per uitstroomrichting heeft men les over het gekozen profieldeel dat afzonderlijk wordt getoetst.

Blok 2.  Praktijk en stage

 • Studenten looen stage bij een stagebiedende organisatie die past bij de gekozen uitstroomrichting.
 • Studenten volgen lessen over beroepsgerichte oefenopdrachten; waaronder de opdrachten van het profieldeel.
 • Thuis en tijdens de stage werkt men de opdrachten uit waar uiteindelijk een portfolio van wordt gemaakt.
 • Als Blok 1 en 2 succesvol zijn afgerond, gaan de studenten door naar Blok 3.
 • Oefenlessen in verpleegtechnisch handelen, waaronder:
  • wondzorg en stomazorg;
  • blaaskatheteriseren en -spoelen;
  • basale reanimatie van volwassenen en het toepassen van de AED.

Blok 3.  Stage en examen

 • Studenten lopen stage.
 • Studenten krijgen uitleg over de onderdelen van het examen.
 • Studenten doen examen.

Profieldelen

Profieldelen zijn per uitstroomrichting verschillend en bestaan uit taken passend bij de gekozen richting. Hierin zit dan ook het verschil tussen de uitstroom­richtingen binnen de opleiding Verzorgende IG.

Keuzedelen

Keuzedelen (vastgesteld door de SBB) zijn interessante onderwerpen waarin de student zich kan verdiepen of verbreden binnen het werk. Voor een naadloze aansluiting met de praktijk beschikt Medivus over diverse keuzedelen.

Men kan zelf een selectie maken uit de te volgen keuzedelen. Aan het begin van de opleiding ontvang de student hierover alle praktische informatie.

De keuzedelen voor de Verzorgende IG bij Medivus zijn:

 • Engels A2/B1– K0802
 • Nederlands 3F – K0071
 • Zorg en technologie – K0137
 • Wijkgericht werken – K0186
 • Ondernemend gedrag – K0072
 • Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) – K0067
 • Expressief talent (vanaf 01-01-2019) – K0152
 • Gezonde leefstijl – K0219
 • Verdiepend blijvend fit, veilig en gezond werken – K0517
 • Complementaire zorg (vanaf 01-01-2019) – K0507

Leren in de praktijk

Een belangrijk deel van het leren in het mbo vindt plaats tijdens de stage; de zogenaamde Beroepspraktijkvorming (BPV). De student past de opgedane kennis en vaardigheden toe in de praktijk en leert wat er allemaal bij het vak Verzorgende IG komt kijken.

Op de stageplek wordt de student begeleid door een ervaren praktijkopleider.

Verplicht aantal uren

Voor de opleiding Verzorgende IG – BBL is er een verplicht aantal uren die men stage moet lopen; namelijk 610 uren per jaar. Dit zijn uren naast de eerder genoemde docentgebonden en studiecoach-uren. De student maakt met de stagebiedende organisatie verdere afspraken over de invulling.

Stageplek

Eisen stageplek

De stageplek dient een SBB-erkend leerbedrijf te zijn.

Stageplek via Medivus?

Als het de student niet lukt om een stageplek te vinden, kan hij/zij eventueel stagelopen bij een samenwerkingspartner van Medivus.

Examenonderdelen

Het examen Verzorgende IG bestaat uit:

 • Praktijkexamen tijdens de stage en op school.
 • Examens over de keuzedelen.
 • De landelijke examens Nederlands 2F, Rekenen 2F, Loopbaan en Burgerschap.

Volwaardig erkend mbo-diploma

Na succesvolle afronding van de opleiding Verzorgende IG ontvangt de student een officieel (crebo) mbo-diploma. Het diploma is wettelijk erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Beste prijs-kwaliteitsverhouding

Medivus is de opleider met de minst bijkomende kosten en werkt met een heldere all inclusive prijs. De kosten van de opleiding Verzorgende IG – BBL zijn bij Medivus dan ook inclusief: boeken, leermiddelen, readers, toetsen en examens.

 • Betaling in één keer:
€ 3.599,–
 • Betaling in 12 maandelijkse termijnen:
 € 3.999,–*

*Eerste maand € 399,– en daarna € 300,– per maand.

Bijkomende kosten

 • Toegang tot de Digibib (per jaar):
€ 40,–
 • Herkansingen (toetsen en examens):
€ 100,–
 • Eventuele 1-op-1-lessen (per uur):
€ 75,–

Btw

Onderwijsdiensten zijn wettelijk vrijgesteld van btw.
De opleidingen van Medivus zijn dan ook btw-vrij.

Medivus is een opleidingscentrum met een groeiend aantal locaties. Naar de actuele locaties.

Waarom kiezen voor Medivus?

Zoals u heeft gelezen, biedt studeren bij Medivus een flink aantal voordelen. De belangrijkste zijn:

 • Beste kwaliteit, hoog slagingspercentage en de laagste prijs.
 • Intensieve begeleiding en ondersteuning bij het behalen van het mbo-diploma.
 • Wekelijks instromen en de snelste route naar het diploma.

Het slagingspercentage bij Medivus bedraagt circa 85%.


Meer informatie

Wilt u nog meer weten?
Bel dan met: (070) 205 91 91.

Informatiebijeenkomsten

Ook op de eerder genoemde vrijblijvende informatiebijeenkomsten krijgt u meer informatie over de opleidingen van Medivus en kunt u uw vragen stellen. Klik hier voor data en locaties.

Aanmelden kan daar ook, maar hoeft niet. U en uw personeel kunnen ook gewoon binnenlopen. We zien u graag!