Rooster voor lessen zorgopleidingen

Lesrooster 2021 niveau 2, 3 en 4

Zodra je op de naam van de les klikt, word je doorverwezen naar jouw digitale les.

Lessen


 

Data Les Tijd Info
20-09-21 Methodisch werken en wetgeving – niveau 2  09.00-13.00
20-09-21 De theorie achter een aantal verpleegtechnische handelingen – niveau 3  09.00-13.00
20-09-21 De theorie achter een aantal verpleegtechnische handelingen – niveau 3 13.30-17.30
21-09-21 Trauma’s en ongevallen les 1 – niveau 4 09.00-13.00
21-09-21 Toetsvoorbereiding VZ en Herkennen van dreigende GB – niveau 4 13.30-17.30
22-09-21 Werkplekleeruren 10.00-14.00  
22-09-21 Toetsweek – Alle toetsen op locatie in Rijswijk – Toetsweek 09.00 – 17.30 Aanmelden via het
Toetsrooster
23-09-21 ZLP: Het zorgplan – niveau 3 09.00-13.00
23-09-21 ZLP: Het zorgplan – niveau 3 13.30-17.30
24-09-21 Begeleiden van zorgvragers, omgaan met moeilijk gedrag (GGZ/GHZ)  – niveau 3 09.00-13.00
24-09-21 Begeleiden van zorgvragers, omgaan met moeilijk gedrag (GGZ/GHZ)  – niveau 3 13.30-17.30

 


Voor vragen over het lesrooster kunt u bellen naar 085-1306500

 

Examen voorbereidingslessen alle niveaus (2,3,4)

Data  Les Tijd       Info     
0-0-2021 Examenvoorbereidingslessen 09.00-17.00  Via Google Meets
Opbouw examenvoorbereidingslessen:
Inplannen examens en Loopbaan & Burgerschap
09:00-10:30
Verantwoordingsverslagen en STARR
11:00-12:00
Rekenen, Nederlands en Engels
Lezen, Luisteren en Spreken & Gesprekken voeren
12:00-15:00
Praktijkexamens en Examengesprek
(Welke examens maak je in de praktijk, wat moet er allemaal waar ingevuld worden en hoe schrijft mijn beoordelaar een onderbouwing)
15.00-16.00
Eindgesprek 16.00-17.00