Opdrachtgevers van Medivus

Voor een groot aantal (zorg)bedrijven hebben wij medewerkers opgeleid en bijgeschoold. Het betrof zowel reguliere (bij)scholingen alsmede outplacementtrajecten richting de zorgsector. We hebben mensen onder andere succesvol opgeleid tot Helpende en Verzorgende-IG’er.
Hieronder een aantal zorgbedrijven en andere ondernemingen waar wij medewerkers voor hebben opgeleid

Alrijne zorggroep
ACTA
AAZorg
AYA Thuiszorg
DAK kindercentra
De Haagse Scholen
De Talentenpool
de ZorgSter
DZB
Evita
Florence
Gemeente Den Haag
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Zoetermeer
MN
MultiCare
NHA
HWW zorg
Philadelphia
Priva Zorg
Royaalthuis
Slotervaartziekenhuis
SMN
UWV
Ziebena’s Care
ZabZorg
de Kijvelanden