Toelatingstoets

Indien je niet voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding, kun je een toelatingstoets maken. Hiermee biedt Medivus jou de mogelijkheid om alsnog aan de mbo-opleidingen deel te nemen.

De toelatingstoets kijkt naar je Nederlandse leesvaardigheid. De reden hiervoor is gebaseerd op de aanname dat het beheersen van de Nederlandse leesvaardigheid ervoor zorgt dat je de lesstof begrijpt én de toetsen en examens succesvol kunt maken.

De kosten voor de toelatingstoets bedragen per deelname € 100,–. Je mag deze toets maximaal 2 keer herkansen.

Binnen twee werkdagen na het maken van de toets, ontvang je de uitslag en weet je of je alsnog toelaatbaar bent.